Home » Uncategorized » Miksi suomalainen koulutus on maailmankärjessä?

Miksi suomalainen koulutus on maailmankärjessä?

Suomalaiset oppilaat ovat perinteisesti pärjänneet hyvin pisa-testeissä, vaikka pientä hiipumistakin on ollut viimeaikoina nähtävillä, ja Suomea pidetäänkin koulutuksen kärkimaana maailmanlaajuisessakin mittakaavassa. Tästä on syytä olla ylpeä! Mutta mistä suomalaisen koulutuksen ylivertaisuus sitten johtuu? Kerromme tässä postauksessa muutaman syyn.

1. Suomalaiset opettajat ovat korkeasti koulutettuja

Jo päiväkodissa ja esikoulussa suomalaisia lapsia opettavat korkeasti koulutetut opettajat, puhumattakaan korkeamman tason opinahjoista. Kaikkialla maailmalla näin ei suinkaan ole ja jo esimerkiksi lukion käyneenä saattaa helposti päästä opettamaan ala-asteelle. Joissakin maailmankolkissa jo tätäkin vähäisemmällä koulutuksella voi päästä opettajan puikkoihin. Suomalaisilla lastentarhanopettajilla ja opettajilla on ainutlaatuista pedagogista tietämystä sekä aiheeseen liittyvää teoriatietoa, josta on helppo ammentaa oppia myös muille.

2. Suomessa opettajia arvostetaan

Erityisesti ennen vanhaan kansakoulun opettajia pidettiin suoranaisina kansakunnan kynttilöinä ja heillä oli erityisen arvostettu asema. Vaikka opettajien arvostus onkin kenties hieman laskenut, pidetään opettajia silti Suomessa edelleenkin arvossa. Opettajan työtä pidetään arvokkaana, vaikka valitettavasti alan palkkauksessa tämä ei näy.

3. Suomessa arvostetaan koulutusta

Sen lisäksi että Suomessa arvostetaan opettajia, arvostetaan meillä myös koulutusta. Hyvän koulutuksen hankkimista pidetään kunnia-asiana ja koulutusta pidetään myös väylänä luoda uraa. Joskus suomalaista yhteiskuntaa saatetaan pitää jo liiankin urakeskeisenä, mikä näkyy esimerkiksi työuupuneiden suurena määränä.

4. Suomessa osataan hyödyntää digioppimista

Suomessa osataan myös hyödyntää erilaisia digitaalisia oppimisohjelmia ja muita -välineitä. Niitä ei suinkaan pidetä opetuksessa itseisarvona, vaan opettajan apuvälineenä, joka voi auttaa esimerkiksi eritasoisten oppilaiden eriyttämisessä, ilman että eriyttämisestä aiheutuu opettajalle juurikaan lisävaivaa.

Esimerkiksi hyvä matikkaohjelma voi antaa lahjakkaalle oppilaalle tilaisuuden saada lisähaasteita sillä aikaa, kun muut painivat vielä perustehtävien parissa. Heikoille oppilaille samainen ohjelma voi antaa mahdollisuuden harjoitella perustehtäviä yhä uudelleen ja uudelleen. Oppimisohjelma on väsymätön opettaja, joka korjaa toistamiseen väärät vastaukset, samalla kun opettajan aikaa säästyy. Hyvässä oppimisohjelmassa on myös arviointityökalu, joka auttaa opettajaa näkemään, kuinka hänen oppilaansa edistyvät suhteessa omaan osaamiseensa ja suhteessa muiden osaamiseen. Tämäkin auttaa opettajaa säästämään aikaa.

Vaikka Suomessa hyödynnetäänkin digitaalisia materiaaleja, täällä myös tiedostetaan, etteivät ne voi täysin korvata opettajaa. Ne voivat kuitenkin toimia oppimisen apuvälineinä oikean opettajan johdolla ja rinnalla. Ne voivat myös tuoda monenlaiseen opetukseen lisäarvoa sekä auttaa motivoimaan oppilaita. Oppimispelien hauskat hahmot kiinnostavat lapsia ja saavat heidät sitoutumaan opiskeluun. Näin oppiminen tapahtuu lähes huomaamatta samalla, kun lapset pitävät hauskaa!