Home » Uncategorized » Miten kannattaa valmistautua korkeakouluhakuun?

Miten kannattaa valmistautua korkeakouluhakuun?

Jos korkeakouluopinnot houkuttelevat, kannattaa opintoihin hakeutumiseen valmistautua huolella. Kerromme tässä artikkelissa, miten hakuun kannattaa valmistautua ja millaisia asioita on hyvä ottaa huomioon.

Aloita valmistautuminen jo lukiossa

Lukio-opinnot ja niissä menestyminen huomioidaan usein haettaessa korkeakouluun. Tästä syystä lukio-opinnot kannattaakin ottaa tosissaan, jos korkeakoulutus kiinnostaa. Monilla aloilla esimerkiksi pitkästä matikasta ja siitä saadusta hyvästä numerosta tai ylioppilasarvosanasta on hyötyä, joten jos toivot pääseväsi tällaiselle alalle, kannattaa pitkä matikka valita ja suhtautua siihen vakavasti, vaikka se haastava valinta onkin.

Pyri kehittämään itseäsi koko lukioajan ja mieti, mistä voisi olla hyötyä korkeakouluhaussa. Otetaanko esimerkiksi alan harrastuneisuutta huomioon hakumenettelyssä? Mitä aineita kannattaa kirjoittaa? Kehitä oppimismenetelmiäsi ja pyri lukemaan paljon myös oppikirjojen lisäksi. Vaikka lukiota pidetäänkin usein paikkana, jonne voi mennä 3 vuodeksi miettimään, mitä haluaa isona tehdä, olisi jo lukion alkuvaiheessa hyvä tietää edes hieman suunnittelemansa tulevaisuuden suuntaa.

Varmista valintamenettely etukäteen

Kun olet valinnut sen oppilaitoksen tai ne oppilaitokset, joihin haluat hakea ja kun hakuaika lähenee, kannattaa näiden oppilaitosten valintamenettelyt varmistaa etukäteen. Onko oppilaitoksessa valintakokeita ja jos on, liittyykö niihin ennakkotehtäviä? Pitääkö valintakoetta varten lukea jokin tietty materiaali? Liittyykö valintakokeeseen haastattelua ja jos liittyy, onko haastattelu yksilö- vai ryhmähaastattelu? Mitä dead line -päivämääriä hakuun liittyy?

Jos oppilaitos järjestää valintakokeen, jossa on haastattelu, kannattaa miettiä etukäteen, millaisia kysymyksiä haastattelussa saatetaan kysyä. Usein kysytään esimerkiksi, miksi haet kyseiseen koulutukseen tai miksi juuri sinut tulisi valita. Sinulta saatetaan myös kysyä heikkouksiasi ja vahvuuksiasi. Harjoittele haastattelutilannetta vaikkapa ystäväsi kanssa etukäteen, ettet jähmety itse tilanteessa haastattelijan esittämien kysymysten edessä.

Hyödynnä tarvittaessa valmennuskurssit

Joissakin tapauksissa valmennuskurssista voi olla hyötyä valmistauduttaessa oppilaitoksen pääsykokeeseen. Kannattaa aina harkita tapauskohtaisesti, kannattaako valmennuskurssin suolaista hintaa maksaa ja tarjoaako se rahoille vastinetta.

Aloita lukeminen ajoissa

Jos pääsykokeeseen pitää lukea runsaasti erilaista materiaalia, kannattaa lukeminen aloittaa ajoissa. Laadi itsellesi lukusuunnitelma ja pyri pysymään siinä. Muista kuitenkin myös levätä riittävästi ja pitää välillä taukoja. Riittävä uni, ravitseva ruoka ja muutoinkin terveelliset elämäntavat auttavat sinua jaksamaan luku-urakan läpi.

Luo mahdollisimman optimaaliset oppimistavat ja -rutiinit

Kiinnitä huomiota myös oppimistapoihisi ja -rutiineihisi ja mieti, voisiko niitä jotenkin tehostaa. Alleviivaa tai muutoin merkitse pääasiat siten, että sinun on ne mahdollisimman helppoa painaa mieleesi. Joissakin tilanteissa esimerkiksi laadukkaiden aiheeseen liittyvien dokumenttien katselu voi auttaa painamaan asioita mieleen ja tuoda niihin uusia näkökantoja. Ne tarjoavat myös erilaisen tavan oppia pelkän pänttäämisen rinnalle.

Osa opiskelijoista tykkää lukea opiskeltavat asiat nauhalle, josta pääkohdat voi kuunnella yhä uudelleen ja uudelleen. Jos opit parhaiten kuuntelemalla, voi tämä olla sinulle paras tapa oppia. Pyri siis tiedostamaan omat oppimistapasi sekä luomaan sinulle optimaalisimman oppimistavan.